1. Velkommen og valg af referent.
  Formanden bød velkommen til de fremmødte og forslog Erik Thomsen som rreferent – dette blev vedtaget uden kommentarer.
  .
 2. Valg af dirigent.
  Formanden foreslog Karsten Kristiansen – han blev valgt uden kommentarer.
  .
 3. Bestyrelsens beretning.
  – 2018 blev et restituerings-år. Året startede med en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi fik ryddet op i, og præciseret vores vedtægter.
  – I efteråret 2017 og især i foråret 2018 brugte vi mange penge på, at opgradere Uggelhuse, Lerbjerg og senere support af Allingåbro Motorfestival m.m.
  – Vi er begyndt, at tilbyde højere hastighed (50/20 MB) på udvalgte steder.
  – 25 maj 2018 startede anvendelsen af persondataforordningen (GDPR), der handler om informationssikkerhed. Vi har opdateret vores procedure tilsvarende bla. vores økonomisystem (e-conomics i stedet for Vinkas) vores hjemmeside og e-mails, samt opdateret bestyrelsens og teknikernes håndtering af data ifh. til brugerne af VDN m.v. Vi har dog haft lidt problemer med det gamle ticket- og sagssystem, som nu er ved, at blive opgraderet og vores VDN system mangler lige det sidste for, at være helt i mål. Vi vil gerne have det automatiseret ifh. til GDPR, men det kræver en del manuelt arbejde før vi er der. Arbejdet fortsætter.
  – Også i 2018 har vi generelt manglet ressourcer i VDN, men der er alligevel kommet 3-4 nye teknikere – velkommen til jer.
  – I efteråret 2018 flyttede vi fra vores lokaler i hhv. Virring og Randers. Vi er flyttet ud til Randers Motor Sport, Clausholmvej 180, 8960 Randers SØ, hvor vi har fået en base i rigtig gode lokaler.
  – Vi har i alt 49 foreninger, der får gratis internet – heraf 6 nye i 2018.
  – Fiber og fast trådløs internet – kombi-projekt i Assentoft, Gyldenlundsvej hvor vi nu har fået 12 brugere. Her leverer Benny Dahlerup radio/TV og vi står for internet. Planen er, at når der kommer flere brugere på, så lægger vi om til fibernet – det er første gang vi kombinerer trådløst internet med internet via fiber. Det kan vi se en hel del muligheder i fremover, så vi er meget spændte på, at kunne evaluere projektet.
  – I foråret begyndte Eniig, at tilbyde fiber i Uggelhuse og vi har mistet mange brugere. Vi mister en del til fiber i øjeblikket og har pt. mistet ca. 100 brugere. Nogle er på ”vente” og vi håber de melder sig på banen igen efter de 6- mdrs. bindingperiode, men det kan selvfølgeligt mærkes.
  – Der er også fiber i Auning, men der er stadigvæk mange, der gerne vil have vores billige internet løsning, når blot de får stabilt net. Derfor er vi ved, at opgradere Auning og vi forventer, at kunne tilbyde højere internet hastighed lige inden sommerferien – måske før.
  .
  Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
  .
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år.
  – Kassereren gennemgik regnskabet/årsrapporten i enkelte nedslag, der henvises til årsrapportens sider 10-15.
  – Kassereren oplyser, at der er en periode-forskydning af indtægterne, så der kun er bogført 3 kvartaler i 2018 – det retter sig i 2019, hvor der bogføres 4 kvartaler.
  .
  Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.
  .
 5. Valg til bestyrelsen.
  – På valg er Karina Andersen – kasserer – ønsker genvalg.
  – Poul Dürr Pedersen er trådt ud og ønsker ikke genvalg
  – Erik Thomsen ønsker, at udtræde af bestyrelsen
  .
  Bestyrelsen henstiller derfor til, at der vælges 3 personer til den nye bestyrelse.
  – Karina Andersen blev genvalgt uden modkandidater.
  – Niels Aage Sørensen stillede op og blev valgt uden modkandidater.
  – Erik Dahl Pedersen stillede op og blev valgt uden modkandidater.
  .
 6. Valg af suppleant.
  – Ole Mose blev ny-valgt uden modkandidater.
  – Per Martinussen blev genvalgt uden modkandidater.
  .
 7. Indkomne forslag.
  – Der var indkommet et forslag til diskussion fra Simon Krebs – er fremlagt for bestyrelsen.
  Simon fortalte lidt omkring fiber-markedet, hvordan han ser situationen omkring de store udrulninger, herunder også snak omkring bredbåndspuljen.
  Skal vi fortsat overleve, som trådløs udbyder, skal der investeres mange penge på opgradering og på at komme udenom ”støjen” i den frekvens, hvor vi sender – det vil også koste penge, at opgradere til større hastighed i alle vores områder.
  Simons oplæg er, at vi skal lave flere forsøg med vores eget fiber – ud over det der allerede kører i Assentoft. Vi bør starte, hvor vi allerede har brugere og hvor der ikke er fiber.
  Fordelen ved vores eget (begrænsede) fibernet er en konkurrencedygtig pris til brugerne og klart højere hastighed – der er en investering, men efterfølgende er der meget lavere løbende omkostninger og større forsyningssikkerhed.
  Flere steder har fiberudbyderne problemer med at levere det, de reklamerer med.
  Et sted hvor, der kunne laves et forsøgsprojekt kunne være Virring, det skal ikke være os, der blot ”ruller det ud”, men være i samarbejde med beboerne – de skal altså involvere sig og engagere sig i egen interesse – måske i samarbejde med en lokal forening.
  Emnet blev diskuteret og generalforsamlingen bakkede op omkring en undersøgelse af mulighederne. Det er vel også, hvad bestyrelsen kan sætte i gang indenfor det almindelige mandat. Så opgaven ligger hos bestyrelsen og netarkitekten.
  .
 8. Eventuelt.
  – Der var en snak omkring de frekvenser der bruges til luftbåret internet, måske skulle de forskellige internetforeninger gå sammen for, at der kan stilles en frekvens til rådighed for internet på lige fod med radioamatørerne.
  – Per Martinusen mangler ”reklamer” for VestDjursNet i 2 foreninger – det kunne måske give et par ekstra brugere.
  .
  .
  Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
  .
  Formanden takkede dirigenten for indsatsen.
  .
 9. Referent
  Erik Thomsen

.
Formanden takkede også på bestyrelsen og hele Vestdjursnet vegne Erik Thomsen for Eriks samarbejde igennem årene og for Eriks store indsats og arbejde for at fremme Vestdjursnet – Tak!

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse.</br> Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du</br> klikker Accepter her, betragtes dette som din accept - Læs mere information her

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk