Generalforsamling VestDjursNet.
Mandag d. 15 marts 2023 kl. 19.00 i Auning Idræts og Kulturcenter.

Referat.

1. Formanden Jannie bød velkommen til de fremmødte deltagere.

Der var 4 fremmødte personer mødt op til generalforsamlingen.
Bestyrelsen: Jannie – Karina – Bettina – Niels Aage. Afbud: Klaus Kimere – Ole Mose.
Niels Aage blev valgt til referent. Kim blev valgt til dirigent.

2. Jannie gav bestyrelsens beretning. Der er ca. 412 medlemmer nu, som er betalende.
Der er 44 foreninger + teknikere, samt bestyrelses medlemmer, som har frit internet.
Der bliver færre medlemmer hvert år i forhold til, at flere får indlagt fiber.
Der vil forsøges med en kampagne i Auning hos dem, der har frit sigte til varmeværket.
Benny Dahlerup er god til, at anbefale VestDjursNet som leverandør til nye kunder, og hans
folk yder en rigtig god indsats, tak for dette. Der er monteret AC udstyr alle de steder, hvor
der er sket en opgradering. Strømmen har været meget dyr i 2022 + udstyr er også steget
i pris. Der har også været problemer med, at få leveret udstyr til tiden.
Sendepunktet på Alsikevej i Randers er blevet nedlagt nu og flyttet over på BMX banen på
den anden side af Mariagervej. De har nogle høje master til lysanlægget, som vi har fået
lov til, at montere vores sendeudstyr i af Randers kommune. Det har kostet en hel del
penge, at installere sendepunktet RD21 igen. Vores net kører meget stabilt, og der sker
sjældent nedbrud nu. Der kommer ikke nogle sendepunkt opdateringer i 2023, da der har
været mange udgifter i 2022 og gav et underskud.
Der nedtages et sendepunkt i Drastrup Kær og Ørsted 4. Der er ingen brugere på mere.
Der mangler stadigvæk teknikere.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger.

3. Karina udleverede det af bestyrelsen og revisionen godkendte regnskab.
Karina gennemgik i hovedtræk posteringerne. Regnskabet viser et underskud på 172.000.
Der er blevet færre brugere og flere udgifter til opgraderinger og el.
Prisen for internet er hævet fra 1. januar 2023 med 10,00 kr. pr måned til 135,00 kr. og nu
405,00 kr. pr. kvartal i stedet for 375,00 kr. Det er ca. 48.000 kr. mere pr år.
Der er overført noget af egenkapitalen til, at dække udgifterne i 2022.
Bestyrelsen anbefaler vi går over til: ”Udvidet gennemgang ved revisor”.
Regnskabet blev godkendt og vedtaget uden bemærkninger.

4. Bestyrelsen foreslår den endelige vedtagelse af vedtægtsændring fra 2022.
§ 6.2. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 4 og højst 7 medlemmer.
Bestyrelsen ønsker dette ændret til følgende:
§ 6.2. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer.
Ændringen blev vedtaget.

5. På valg til bestyrelsen er følgende:

  • Karina Andersen (modtog genvalg)
  • Klaus Kimere (modtog genvalg)
  • Niels Aage Sørensen (ønsker ikke genvalg)

Suppleanterne blev genvalgt:

  • Per Martinussen
  • Kim Ryom

6. Eventuelt
Generalforsamlinger foregik i god ro og orden
Referent Niels Aage Sørensen

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse.</br> Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du</br> klikker Accepter her, betragtes dette som din accept - Læs mere information her

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk