1/ valg af referent.

Erik Thomsen (ET) blev enstemmigt valgt som referent .

 

2/ Valg af dirigent.

–          Dieter (DI) blev enstemmigt valgt som ordstyrer. DI overtog generalforsamlingen og godkendte generalforsamlingen som lovlig indkaldt, herunder varslet.

3/ Formandens beretning.

–          Formandens beretning er vedhæftet som bilag.

Spørgsmål til beretningen:

–          Ib Binnerup (IB) spurgte hvor stor foreningen egentligt skulle være, med reference til den påtænkte sammenlægning

–          John Bräuner (JB) – den skal ikke være meget større geografisk, men vi skal klart være bedre dækkende i vores nuværende dækningsområde – altså få flere medlemmer hvor vi allerede dækker.

–          Svend Andersen (SA) – med reference til ”Claus-politiker”, kan vi dække Randers Kommune, idet der er visse ”følere ude” fra politikere omkring en bedre/billigere dækning i Randers.

–          JB Det ligger ikke lige i kortene, men vi bør være åbne overfor mulighederne der byder sig.

–          DI – kender ”Claus-politiker” og tager en snak med ham.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

 

4/ Kassererens beretning.

–          Karina Andersen (KA) havde uddelt foldere med foreningens årsregnskab.

Spørgsmål til årsregnskabet:

–          IB – har vi fået LAB midlerne.

–          JB Ja, vi har fået tilsagnet fra både LAB Djursland og fra ministeriet, men det sidste kom medio december, så der er endnu ikke sendt bilag m.m. for udbetalingen. Der forestår nu et større arbejde med at samle dokumentation og beskrivelser – det er ret skrappe krav vi står overfor.

Kassererens beretning samt årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

5/ Forslag til generalforsamlingen.

–          Bestyrelsen har ønsket forslag om sammenslutning med MA-net til generalforsamlingens beslutning.

–          DI – I forbindelse med bestyrelsens forslag, har bestyrelsen ønsket at pkt. 7 & 8 i dagsordenen udgår – Dette kan ikke lade sig gøre, idet vi skal følge reglerne i vedtægterne omkring generalforsamling.

–          JB – bestyrelsens motivation for forslaget – er vedhæftet referatet.

 

Kommentarer fra generalforsamlingen

–          De 2 sammenlagte foreninger har i alt 1500 medlemmer.

–          DI – Det kan ikke betale sig med ansatte i foreningen.

–          DI – Sendte en tak til Netarkitekten for hans store arbejde og for det gode samarbejde.

–          DI – Bliver det måske ”Dem og os” i den nye forening.

–          JB Der er lagt et stort arbejde i arbejdet hen mod en sammenlægning, af de 2 bestyrelser.

–          ET – Der har fra dag 1 være en ”ens DNA” i de to bestyrelser, så vejen har ligget lige for.

–          JB – Det kan lade sig gøre med små foreninger, men VDN har nået sit max, og uanset hvad så kommer der til at ske ændringer – for at vi kan holde kvalitet og pris.

–          JB – Der er lavet et oplæg til den nye struktur, der har hovedformålene: 1)demokrati med stor grad af information 2) Den enkelte aktive kan deltage i netop det han/hun ønsker. 3) Det skal køres, så ingen ”kører sig selv ned” med store arbejdsbyrder i ”fritiden” = Decentralisering.

–          Der udspandt sig en god og positiv debat om sammenlægningen og de muligheder dette giver.

–          DI satte forslaget til afstemning, og dette blev vedtaget enstemmigt.

 

 6/ Behandling af andre indkomne forslag.

–          Der var ikke indkommet andre forslag.

 

7/ Valg til bestyrelsen.

–          Den siddende bestyrelse blev genvalgt uden modkandidater:

John Bräuner (JB)

Claus Bytoft (CB)

Karina Andersen (KA)

Jarl Østergaard (JØ)

Erik Thomsen (ET)

8/ Valg af supleanter.

–          Til suppleant blev valgt

Per Martinussen

Dieter

9/ Evt.

–          SA – Nettet kan være nede indimellem, og det ville være rar, hvis man kunne se dette på hjemmesiden – hurtigst muligt – også gerne hvornår det forventes kørende igen.

–          Niels-Regstrup – I vores område sender jeg en sms til dem der er brugere omkring os.

–          Thomas – Hvornår forventes hastigheden forøget.

–          JB – Der er en forbedring lige rundt om hjørnet – vores kapacitet bliver forøget og dette vil slå igennem meget snart, for de fleste brugere der nu har problemer.

–          ET – Vi skylder en stor tak til formanden for det store arbejde han har lagt i foreningen i året der er gået. På en svær baggrund gik John ind og tog ansvaret for foreningens videre drift. Generalforsamlingen gav et stort applaus til formanden.

Dirigenten takkede generalforsamlingen for en god og positiv tone.

Formanden takkede Dirigenten for en god og kompetent ledelse af Generalforsamlingen – og et stor tak til de fremmødte.

 

Referent Erik Thomsen

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse.</br> Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du</br> klikker Accepter her, betragtes dette som din accept - Læs mere information her

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk