1. Valg af referent.

Carsten Enemark

2. Valg af ordstyrer.

Dieter Fuhlendorf, som efter sit valg kunne konstatere at generalforsamlingen er varslet rettidigt og derfor gyldig.

Der var 30 medlemmer tilstede.

3. Formandens beretning.

Lars indledte med at mindes Niels V. Petersen.

Retssagen er nu definitivt slut, desværre ikke helt med det resultat som bestyrelsen havde håbet på, idet vi stort set tabte alt. Men vi får ikke yderligere tab, vores modkrav blev afvist, men farcen er nu slut.

Vi er 460 medlemmer, vi har fået en del nye medlemmer men også tabt nogle, især i Auning. Men nu er nettet stabilt i hele området og derfor også grund til at tro at medlemstallet atter vil stige.

Nrgi og Elro er hårde konkurrenter, men også væsentligt dyrere, i hvert fald på det lange sigt.

Der er spændende udfordringer for den nye bestyrelse.

Lars trækker sig efter 5 år på posten, men vil stå til rådighed for den nye bestyrelse.

Tak for indsatsen til alle frivillige.

Der var kun et enkelt spørgsmål til beretningen, som gik på muligheden af IP-telefoni – og det kan vist godt lade sig gøre.

4. Kasserens beretning – ved Karina Andersen

Regnskabet blev gennemgået, og bærer naturligvis præg af den tabte retssag og kraftig modernisering af udstyr. Den rene drift ser positivt ud.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt

5. Eventuelle spørgsmål til Advokaten i forbindelse med retssagen som nu er afsluttet.

Advokat Elin Andersen gennemgik i korte træk den ganske komplicerede sag og kunne konstatere at sagen er definitiv slut.

Der var et spørgsmål om vi som medlemmer kunne have risikeret et personligt tab/efterbetaling. Men det er foreningen som hæfter, og som må betale og i værste fald realisere sine værdier.

Lars havde på et tidspunkt frygtet at han blev personlig inddraget, men Lars handlede som han skulle og kan derfor heller ikke inddrages som person.

6. Eventuelt.

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde 3 uger inden generalforsamlingen. – der er ikke kommet nogle forslag.

7. Endelig godkendelse af Revisor

Revisor er på valg hvert andet år.

Suppleanter er på valg hvert andet år.

Begge ændringer blev vedtaget i 2007, og nu også i 2008 – og derfor endelig godkendt.

8. Valg til bestyrelsen. (Ønske fra bestyrelsen, at der bliver mindst 5 valgt)

På valg:

 • Karina Andersen På valg for 1 år da den tidligere kasserer, udtrådte før tid.
 • Frank Bødker – Ønsker ikke genvalg
 • Lars Steen – Ønsker ikke genvalg

Nye forslag til bestyrelsen:

 • Tom Simonsen, Ring
 • John Bräuner, Fløjstrup mark
 • Jørn Tromholt, Virring

Bestyrelsen for Vestdjursnet er herefter:

 • Lars Kvistgaard, Auning
 • Karina Andersen, Auning
 • Tom Simonsen, Ring
 • John Bräuner, Fløjstrup mark
 • Jørn Tromholt, Virring

9. Valg af revisor.

 • Dieter Fuhlendorf, valgt i 2007
 • Anna Grethe Vejrum, valgt i 2008

10. Valg af suppleanter.

 • Per Martinussen, Auning
 • Jørgen Schulz, Stevnstrup

11. Eventuelt.

Evt. udviklede sig til en længere debat som ikke skal refereres her, men overskrifterne refereres og bestyrelsen opfordres til at arbejde videre med ideerne.

 • Uddelegering af opgaver også uden for bestyrelsen
 • Målrette markedsføring for at få flere medlemmer, evt. med tilbud som Elro, NRGI og TDC etc.
 • Det bør være dyrere ikke at være tilmeldt PBS
 • Tak til Lars og Frank for deres store arbejde i bestyrelsen

12. Dirigentens opridsning.

Efter kort at have ridset forløbet op kunne dirigenten takke for den gode ro og orden, med en opfordring til at tage en ven med til næste års generalforsamling.

Carsten Enemark, Auning den 27. februar 2008

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse.</br> Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du</br> klikker Accepter her, betragtes dette som din accept - Læs mere information her

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk