17 tilstede.

 

1 valg af referent  : Carsten Enemark

2 Valg af dirigent: Dieter Fuhlendorf

Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

 

3 formandens beretning, v. Flemming  Jensen

målet har været at stabilisere nettet. De nye sendepunkter understøtter det gamle net, nogle steder parallelt. det er planen at hele sendeområdet løbende renoveres. Behovet stiger også for højere båndbredde fra de nuværende 40/40 til 100/100. Vi har vist flaget ved messer, og det har givet nye medlemmer, vi vil fremover også tilbyde en erhvervsservice. LAG- Djursland har fået en ansøgning om grej.

Tak for alle de frivilliges indsats.

 

4 Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Karina gennemgik det udleverede regnskab

Alle anlæg er nedskrevet, og alt fremtidigt udstyr købes kontant. Der er ikke lån i foreningen.

Regnskabet er enstemmigt godkendt.

 

5 ændringer af vedtægter

§ 7.6 revisor er på valg hvert andet år ( udgår når foreningen bruger statsautoriseret revisor til at revidere regnskabet)

( endelig godkendelse)

Forslaget er vedtaget igen, og dermed endelig godkendt.

 

§ 3.2.1 klubber og foreninger kan søge foreningen om gratis net.

( endelig godkendelse)

Forslaget er vedtaget igen, og dermed endelig godkendt.

 

Bestyrelsen foreslår ændringer af § 6.2:

Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

 

Ændres til:

Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 9 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

 

Forslaget er foreløbigt vedtaget til endelig godkendelse 2013.

 

Pause

 

6. Valg til bestyrelsen:

Flemming Jensen – modtager ikke genvalg

John Brauner – modtager ikke genvalg

 

De to bestyrelsesmedlemmer på valg ønskede ikke at fortsætte. Der var ikke nogen af de tilstedeværende der ønskede at stille op.  Den resterende bestyrelse har fået bemyndigelse til at finde 2-3 bestyrelsesmedlemmer, som indsuppleres. Såfremt dette ikke kan lykkes indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt at vælge mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Et par af de fremmødte tilbød at løse forskellige ad hoc opgaver.

Bestyrelsen er fortsat fuldt beslutningsdygtig.

 

7. Valg af revisor ( udgår hvis § 7.6 bliver endelig godkendt)

På valg: Dieter Fuhlendorf

Bortfaldet pga. Vedtægtsændringen.

 

8. Valg af suppleanter

Per Martinusen

 

9. Evt.

Vi skal være bedre til at brande foreningsdelen, det er ikke blot en vare man som medlem køber. Vi skal brande foreningen, og arbejde på at der er flere der bakker op om foreningens arbejde.

Med det ombyggede net har vi fået klart højere hastighed, og vi har fået bedre fat i de unge nørder. Hvordan kan vi få dem ind i foreningen.

 

Dieter Fuhlendorf takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 21.40

Efter generalforsamlingen fortalte Jens Stiib om de nye muligheder og tiltag.

 

Ref. Carsten Enemark

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse.</br> Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du</br> klikker Accepter her, betragtes dette som din accept - Læs mere information her

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk