Dagsorden

1.Valg af referent

Carsten Enemark

 

2. Valg af dirigent

Dieter Fuhlendorf, der konstaterede at Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

 

3. Formandens beretning

Bestyrelsen gik ind i 2014 med beslutningen om, at det skulle være et roligt år med fokus på at renovere nettet, rydde op og beskrive arbejdsgange.

Det vigtigste er at internettet fungerer hos dig som medlem.

Alle skal huske at det er en forening som er baseret på frivillig arbejdskraft. Alligevel har vi meget stabilt net med meget høje oppetider.

De første LAG-midler er endelig kommet ind på vores konto.

”Nordskuddet” er nu vores, og en fuldt integreret del af Vestdjursnet.

De fleste områder er nu dobbeltdækket, således at går et sendepunkt ned, så er der stadig net. Det såkaldte ”Redundans”.

Der arbejdes videre med at renovere og udbygge nettet. Teknikken forældes dog ganske hurtigt i denne verden.

Hastigheden er langt de fleste steder 20/20. Hvis denne hastighed ikke opnås kan det skyldes uhensigtsmæssig placering af antennen, gammel router eller for stor afstand mellem antenne og sendepunkt.

Der har været afholdt 11 bestyrelsesmøder, teknikgruppen mødes stort set ugentligt.

Der er 1099 medlemmer, heraf 915 betalende.

31 foreningsnet.
Hovedfokus for 2015 er fortsat renovering, sikkerhed og arbejdsbeskrivelser.
Formanden takker bestyrelsen og teknikkerne for et rigtig godt samarbejde.
Uddybende kommentarer fra Simon omkring samarbejde med andre net.

Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer og med klapsalver.

 

4. Kasserens fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Afskrivningspolitikken blev kort diskuteret.
Regnskabet blev godkendt uden indsigelser.

 

5. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

 

6. Valg til bestyrelsen

På valg

Karina Andersen – villig til genvalg
Jarl Østergaard – villig til genvalg
Claus Bytoft – modtager ikke genvalg

Valgt:

Karina Andersen
Jarl Østergaard
Erik Pedersen
John Herlev

 

7. Valg af suppleanter

Valgt:

Dieter Fuhlendorf
Per Martinussen

 

8. Evt.

Servicetelefon: 8110 1410, her er man meget velkommen til at melde problemer ind med nettet.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden. Der var 23 medlemmer tilstede.

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse.</br> Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du</br> klikker Accepter her, betragtes dette som din accept - Læs mere information her

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk