Tilstede: 47 medlemmer

 

Dagorden mandag den 20. februar 2017 kl 19:00:

1. Valg af referent – Erik Thomsen

 

2. Valg af dirigent – John Bräuner

Generalforsamlingen er lovligt indvarslet, og dermed beslutningsdygtig.

 

3. Formandens beretning, ved John Herlev

Velkommen til alle fremmødte.

2016 blev også et år med renovering, opgradering og nye sendepunkter.

Bl.a. 2 nye sendepunkter i Uggelhuse, opsætning af Langkastrup og flytning af et sendepunkt i Øster Alling samt opdatering i bla. Auning, Allingåbro og Fausing mv.

Områderne er dog ikke helt i mål, da der er en del brugere, som skal rettes ind til de nye sendepunkter.
Vi har også været på udkig efter et nyt sendepunkt i Auning i stedet for det på Vestervænget 6, da den nye ejer ikke vil have udstyret til at sidde der. Det er ikke på plads endnu, men også her kræver det, at de eksisterende brugere skal rettes ind.

Hen over sommerferien var vi i gang med at undersøge om vi kunne få noget ud af Bredbåndspuljen som alle snakker om. Det viste sig hurtigt at være meget kompleks og dyrt i første omgang bare at være med. De steder hvor det iflg. Bredbåndspuljen var muligt at søge var vi hurtigt op i million investeringer ud at vi samtidig var sikker på støttet. Det var vi desværre, lige som mange andre, nød til at hoppe fra igen.

I mellem jul og nytår kom vores nye hjemmeside op og vi skiftede e-mail server.

Hjemmesiden giver os mulighed for mere dynamik, med nemmere og hurtigere adgang til support og drift status m.m.

E-mail serveren var blevet alt for dyr ifh. til det vi fik for pengene.

Stormen URD kom også forbi ved nytårs tid og der blev ”drillet” med vores IP adresser i fiber indgang til vores hoved punkter. Det har givet en del ekstra arbejde her efter nytår, som vi har være noget mere rustet til at håndter end vi var før.

Vi har ikke investeret helt så meget som vi gjorde i 2015, hvor vi havde nogle kraftige investeringer.

De store selskaber udfordrer os stadigvæk med Deres Fiber.

Vi er nu ca. 1035 medlemmer hvor af ca 825 er betalende medlemmer. Vi i 2016 har mistet ca 20-25 medlemmer netto.

Vi har stadigvæk haft et vareindkøb på over 200.000 kr til reparation og opgraderinger, så for at kunne vende et underskud på ca 80.000 kr til et overskud på ca 45.000 kr, har vi haft fokus på strukturering, budgettering og konsolidering, bl.a. ved at skrue ned for de faste omkostninger.

Vi er nu oppe på +40 Foreninger (+5 stk i 2016) og +100 sendepunkter.

Der har været afholdt 11 bestyrelsesmøder inkl. strategi, og teknikgruppen har mødtes stort set hver mandag kl 19 (hhv i Randers og Virring). Teknikgruppens ugentlige aftner har været godt struktureret med både teoretisk undervisning og praktisk kodning af radioer og opsætning af udstyr.
Derudover er der afholdt teknikerens aften 3 gange inkl. julearrangement. Teknikerens aften er en aften hvor alle aktive i Vestdjursnet kan mødes for at drøfte hvordan det generelt går og hvordan vi kan blive endnu bedre i foreningen. Har teknik eller bestyrelsen et bestemt emne der ønske tage op, så er det også her det kan ske.

På sidste generalforsamling var der en del diskussion om stabiliteten i vores net og hvad der skulle til for at kunne udnytte den øgede fiberkapacitet vi havde ført ind til vores knudepunkter i VestDjursNet i 2015 (1 Gb Fiber, 300Mb i luften).

Vi vidste allerede i 2015 at dårlige brugere i nettet ødelægger det for de andre brugere. Dårlige brugere er brugere som f. eks ikke har frit sigte til sendemasten de er på. Der kan være flere andre årsager så som træer, gavle, udhæng og løst hængende bruger radioer som gør at signalet bliver meget forstyrret og ødelægger signal kvaliteten.

Når signal kvaliteten ikke er særlig god, skal der mange retransmissioner til (det samme internet signalet skal sendes flere gange) med forsinkelser til følge som igen er med til at sænke den fælles internet hastighed betydeligt.

Vi lavede derfor et tjek af brugernes modtager antenner og startede med Uggelhuse i foråret 2016. Det viste sig, at der var rigtig mange hvor signalet var, højt men hvor kvaliteten var lav eller meget lav. Så det var bl.a. én af grundene til at vi 1. maj 2016 gik væk fra at brugeren selv kunne sætte modtager antennen op. Vi sænkede prisen fra 1995 kr til 1595 kr og så fik vi de nye modtagere antenner sat op af ét firma – vi valgte Benny Dahlerup som kender vores systemer. Det har hjulpet på de nye opsætninger, men selvfølgelig ikke på de gamle, så der må vi finde en anden måde at afhjælpe på.

Udfordringen er at det tydeligt skal være én måde som tilfredsstiller både vores forenings formål og SKAT.

Vi skal samtidig også håndtere at vi ikke er alt for mange aktive teknikere, som kan stå til rådighed hver gang vi har en udfordring. Det er ofte de samme som kan tage opgaverne.

Derfor skal der også lyde en stor tak til teknikgruppen for at holde godt gang i vores alles VestDjursNet, med hurtig udrykning i langt de fleste tilfælde, selv om vi ”bare” er frivillige, der hjælper hinanden.

Og tak til resten af bestyrelsen for et solidt stykke arbejde.

Spørgsmål

Hvordan får vi flere nye brugere?

Der er lavet en plan for at få nye brugere i Hadsten/Galten området, og der er planlagt kampagne i området i den aller nærmeste fremtid.

Kan hastigheden forøges uden det koster alt for mange ekstraudgifter?

Ja, vores net kan godt give en større hastighed, hvis forholdene er optimale, også ude ved den enkelte bruger

Beretningen blev godkendt med klapsalver.

 

4. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Omsætningen er fladet en lille smule, men resultatet viser et overskud på kr. 48.000,- hvilket er en forbedring fra sidste år på kr. 120.000.

Generelt har vi en god økonomi, men har selvfølgeligt brug for en øget tilgang af nye brugere.
Regnskabet blev godkendt med klapsalver.

 

5. Indkomne forslag

Der er indkommet et forslag fra Dieter – det består i 3 separate forslag. Dieter motiverede de 3 forslag – der var en enkelt rettelse/præcisering i forslag 3, hvor ordet ” en enig bestyrelse” blev præciseret som flertallet i bestyrelsen.

Forslag 1 – blev forkastet af generalforsamlingen

Forslag 2 og forslag 3 blev vedtaget af generalforsamlingen.

 

6. Valg til bestyrelsen

På valg var:

  • Karina Andersen
  • Erik Dahl Pedersen
  • Jarl Østergaard

 

Stillet på generalforsamlingen:

  • Dieter Fuhlendorf
  • Poul Dürr Pedersen
  • Niels Aage Sørensen

 

Valgte blev:

  • Karina Andersen
  • Jarl Østergaard
  • Dieter Fuhlendorf

 

7. Valg af suppleanter

På valg var Dieter Fuhlendorf

Da Dieter Fuhlendorf var blevet valgt til bestyrelsen, blev Poul Dürr Pedersen stillet som kandidat til til suppleantposten, og Poul blev valgt.

 

8. Eventuelt

Simon Krebs spurgte forsamlingen, hvad/hvor meget vi er villige til, at betale for en forøgelse af hastigheden.

Generelt er der villighed til at betale med for en øget hastighed og beløbet skal lægge sig op ad det, andre udbydere forlanger.

 

Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år.

Formanden takkede generalforsamlingen og ordstyreren.

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse.</br> Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du</br> klikker Accepter her, betragtes dette som din accept - Læs mere information her

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk