1.  Valg af referent

Carsten Enemark

2.  Valg af dirigent

Dieter Fuhlendorf

Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

3.  Formandens beretning, Jørn Tromholt

Hård opstart for formanden og den nye bestyrelse, ingen administrative ting var nedfældet, kun omkring det tekniske. Godt at vi har teknikkerne der holder vores net kørende. Godt samarbejde mellem bestyrelse og teknikkerne. Mail hotellet er blevet skiftet i december, selv om det var været besværligt, så har det fungeret på fornuftig vis.

Antenneforeningen i Assentoft har fået overdraget masten i Assentoft, der arbejdes på at vi fortsat kan være i masten uden at betale for at være der.

Ny hjemmeside er oppe og køre. Der ydes kun meget kort kredit til medlemmer i restance, ind og udmeldelse er nu sat i bedre system.

Der er afholdt 10 bestyrelsesmøder. Den fremtidige udfordring ligger i konstant at vælge det rigtige udstyr, så vi er konkurrencedygtige på pris og kvalitet. Vi har brug for fællesskab også med andre net på det tekniske område.

Beretningen er enstemmigt godkendt.

4.  Kassererens fremlæggelse af regnskab, Karina Andersen

Regnskabet er bestemt tilfredsstillende, og der er ros til bestyrelsen og teknikkerne for deres indsats.

Regnskabet er enstemmigt godkendt.

5.  Ændring af vedtægterne

§ 1.2 Hjemstedet rettes til at følge formandens adresse.
Vedtaget, skal vedtages endeligt på førstkommende generalforsamling.

§ 3.7 Ændres til at kun betalende medlemmer kan have mail adresse hos Bredbåndsforeningen Vestdjursnet.dk
Hele paragraffen slettes, bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte et kontingent for at beholde sin mail-adresse hvis man ikke længere er medlem. Vedtaget, skal vedtages endeligt på førstkommende generalforsamling.

6.  Indkomne forslag

IP telefoni, andre lokalnet udbyder ip-telefoni – Bestyrelsen anbefaler et nej, vi kan ikke levere den ønskede kvalitet. IP telefoni vil formentlig kræve fuldtidstekniker. Bestyrelsen ønsker at holde fokus på billigt og hurtigt net. Der findes forskellige muligheder som kan kobles på uden de store tekniske udfordringer, men der er forskel på om foreningen udbyder det som service eller som en mulighed. Foreningen ønsker ikke have den forpligtigelse at skulle servicere ip-telefoni. Der er ikke teknikere nok, men muligheden er der og den må gerne anvendes, men der er ingen servicering af ip-telefoni.

Generalforsamlingen bakker op om bestyrelsens anbefaling.

7.  Valg til bestyrelsen

  • Karina Andersen, genvalgt
  • Claus Bytoft, nyvalgt

8.  Valg af revisor

Dieter Fuhlendorf, genvalgt

9.  Valg af suppleanter

  • Knud Erik Kristiansen
  • Per Martinussen

10.  Evt.  

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.30

Formanden rundede af med opfordring til at flere giver en hånd med og takkede ligeledes de fremmødte og ikke mindst teknikkerne.

Ref. Carsten Enemark

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse.</br> Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du</br> klikker Accepter her, betragtes dette som din accept - Læs mere information her

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk