1.  Valg af referent

  • John Bräuner

2.  Valg af dirigent

  • Dieter Fuhlendorf

Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

3.  Formandens beretning, Jørn Tromholt

Første halvdel af 2009 stod det i mastens tegn. Vi havde besluttet at indkøbe en mast på 46 m som skulle placeres midt i vores net, den skal binde vores net sammen.

Det blev til flere ansøgninger men den 26/9 stod masten færdig.

Indtil videre har vi kun teste forskellige punkter og der er fin forbindelse.

Ud over masten, er det besluttet at vi skal forny vores Backboone ( det øvre net), så vi skifter fra A standarden til N standarden, samt at alle medlemmer skal over på 5 Ghz båndet.

Dette er sat til at ske i takt med at økonomien er til det. Men når alt dette er færdigt har vi et net der også er sikret ind i forhold til de stigende krav.

Vi havde også problemer i Stevnstrup, der var vokset nogle træer op som ødelagde nettet, der har vi fået et ny punkt på hallen, Stevnstrup har kørt fint siden.

Auning har vi haft en del problemer, hen over sommeren blev der forsøgt en hel masse men uden held, alt dette samtidig med at vi har måttet nedlægge FRISA. Der er oprettet 2 nye punkter i Auning, som køre godt.

En del af problemerne har været og er virus på medlemmernes pc’er, derfor har vi oprettet en side på vestdjursnet.dk der skal hjælpe medlemmerne i kampen mod virus.

Det der giver problemerne i Auning er dog primært støj på 2.4 Ghz båndet, derfor vil vi nu til at starte med at lade de medlemmer der er på de 2 punkter der har problemer, komme over på 5 Ghz båndet, det skulle gerne være på plads, inden udgangen af  maj, vi ville gerne gøre det meget hurtigere, men kan ikke gøre det hurtigere en der er tekniker til. Så hermed en opfordring, er der ting du syntes ikke køre ordentligt, er det måske fordi du ikke er frivillig.

Vi har i år afholdt 2 teknikermøder, med meget stor tilslutning.

Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder.

Af udmeldelser har der været 39 medlemmer.

Og indmeldelser har der været 32 nye medlemmer.

Jeg vil gerne takke teknikere og bestyrelsesmedlemmerne for et rigtigt godt samarbejde.

Der blev stillet 2 spørgsmål i forbindelse til formandsberetningen.
a)    Hvilke sendepunkter der først bliver opdateret til den nye standard? Svaret var vest-og øst senderen.
b)    Om der var overvejelser om at gå sammen med andre net? Svaret var nej, men bestyrelsen ville gerne samarbejde med andre net på forskellige områder, men derfra og til at gå sammen med et andet net var der et klart nej til.

Beretningen er enstemmigt godkendt.

4.  Kassererens fremlæggelse af regnskab, Karina Andersen

Kasseren gennemgik regnskabet, der var et pænt overskud, dog var overskuddet mindre end sidste år, dette skyldtes byggeriet af mast.

Der blev spurgt om hvad det ville koste at renovere hele nettet i Auning.

Svaret var ca. 80-90.000 kr.

Regnskabet er enstemmigt godkendt.

5.  Ændring af vedtægterne

§ 1.2 Hjemstedet rettes til at følge formandens adresse. Endeligt vedtaget.

§ 3.7 Ændres til at kun betalende medlemmer kan have mail adresse hos Bredbåndsforeningen Vestdjursnet.dk – Hele paragraffen slettes, bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte et kontingent for at beholde sin mail-adresse hvis man ikke længere er medlem.

Endeligt vedtaget.

6.  Valg til bestyrelsen.

  • John Bräuner, genvalgt
  • Jørn Tromholt, stillede op igen og blev genvalgt.

7.  Valg af revisor

  • Anna Grethe Vejrum, genvalgt

8.  Valg af suppleanter

  • Flemming Jensen

Der var ikke andre der ville stille op, dirigenten mente at det var ok, at der kun var en suppleant.

9.  Evt.

Der blev talt om at nettet generelt køre godt, derfor et stort tak til teknikerne.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden rundede af og takkede ligeledes de fremmødte og ikke mindst teknikkerne.

Ref. John Bräuner

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse.</br> Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du</br> klikker Accepter her, betragtes dette som din accept - Læs mere information her

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk