kl. 19.00 i Auning Idræts- og Kulturcenter.

Tilstede: 13 medlemmer. Herudover var 1 medlem repræsenteret ved sine 2 bruger tilslutninger.

Dagorden mandag den 16. april 2018 kl 19.00:
Formanden Erik Thomsen bød velkommen, hvorefter man gik over til behandling af punkterne på dagsordenen, publiceret på hjemmesiden d. 13. februar 2018.

1. Valg af referent – Erik Thomsen
2. Valg af dirigent – Niels Aage Sørensen

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og dermed beslutningsdygtig.

3. Afstemning om det på den ordinære generalforsamling godkendte forslag til nye vedtægter for VestDjursNet.
Formanden motiverede forslaget igen, vedtægterne blev gennemgået og overgivet til afstemning. Ingen ønskede skriftlig afstemning og forslaget blev vedtaget med 14 stemmer for og ingen stemmer imod. Forslaget er nu godkendt og bestyrelsen vil indarbejde de nye vedtægter med det samme.

4. Evt.
Generalforsamlingen talte om løst og fast, herunder implementeringen af den nye persondataforordning – John Herlev oplyser, at emnet har været diskutteret mange gange og vi mener at kunne overholde de kommende regler, men følger det løbende.
Der blev spurgt til Assentoft-fiber projekt – det kører og der er pt. 4 medlemmer og der kommer 5 mere indenfor den nærmeste tid. Netarkitekten i dialog med bygherre for opstilling af vores teknik ”hus” samt nedgravning af samlebrønd for indgående net.

Den ekstraordinære generalforsamling blev afsluttet og formanden takkede forsamlingen for fremmødet, og dirigenten for indsatsen.
­­
Erik Thomsen
Referent

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse.</br> Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du</br> klikker Accepter her, betragtes dette som din accept - Læs mere information her

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk