Tilstede: 22 medlemmer

 

Dagorden

1. Valg af referent

Carsten Enemark
2. Valg af dirigent

Dieter Fuhlendorf

Generalforsamlingen er lovligt indvarslet, og dermed beslutningsdygtig.
3. Formandens beretning, ved John Bräuner

2015 stod i renovering og opgraderingens tegn.

Fiberkapaciteten er nu mange steder på 1GB på Fiberforbindelser. Med fiberløsningen har vi fået meget stabile forbindelser, vi sender ikke så meget i luften som tidligere. Det betyder, at vi bedre udnytter vores forbindelse.

Vi kan nu flytte 300 MB i luften, mod tidligere kun 100MB

Vi præsenterer et underskud på 80.000, hvilket skyldes en meget voldsom opgradering med fibernet.

På trods af, at der mange steder er blevet lagt fiber ind direkte til husstanden har foreningen kun mistet 47 medlemmer.

Der er nu direkte telefonsupport fra 10 – 19 på alle hverdage.

Vi har modtaget støtte fra LAG-midlerne på 100.000,-

Der har været afholdt 10 bestyrelsesmøder, og teknikgruppen har mødtes stort set hver mandag.

Formanden takker teknikgruppen for et meget stabilt net.

1054 medlemmer, 850 betalende medlemmer.

Formanden stiller ikke op til valg til bestyrelsen, men fortsætter som aktivt medlem i foreningen.

Tak til teknikere og bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.

 

Spørgsmål til beretningen.

Hvordan rundsendes signalerne? De kan både retningsbestemmes eller sendes i rundstråle. Tekniske spørgsmål kan tages efter generalforsamlingen.

 

Beretningen blev godkendt med klapsalver.

 

4. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Omsætningen er steget en lille smule, men resultatet viser et underskud på 80.212,-

Tilgodehavender hos medlemmer er steget.

Den likvide beholdning er faldet som en direkte følge af den store opgradering.

Regnskabet blev godkendt med klapsalver.

 

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 

6. Valg til bestyrelsen

På valg:

Erik Thomsen – modtager genvalg
John Bräuner – modtager ikke genvalg
Valgt:

Niels Mikkelsen
Janni Udengaard
Erik Thomsen
Valgt med klapsalver

 

7. Valg af suppleanter

Per Martinussen
Valgt med klapsalver

 

8. Eventuelt

Tak fra den øvrige bestyrelse til John for det store arbejde gennem mange år.  John har lagt mange timer i foreningen og er en kæmpe ildsjæl og et rigtig godt menneske.

 

Et dårligt signal kan skyldes at en brugers mordtager sidder forkert. En modtager der sidder forkert kan ødelægge signalet for andre brugere på samme sender. Det er med andre ord meget vigtigt at medlemmernes modtagere sidder rigtigt – for alles skyld.

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse.</br> Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du</br> klikker Accepter her, betragtes dette som din accept - Læs mere information her

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk