Onsdag d. 15. marts 2023 kl. 19.00 i Auning Idræts- og Kulturcenter, Sdr. Fælledvej 5C, 8963 Auning 

Dagsorden: 

1. Velkommen og valg af referent 

2. Valg af dirigent 

3. Bestyrelsens beretning  

4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse  

5. Indkomne forslag:  

• Bestyrelsen foreslår: Udvidet gennemgang ved revisor 

• Endelig vedtagelse af vedtægtsændring: 

 6.2. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 4 og højest 7 medlemmer ændres til: 

6.2. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højest 7 medlemmer

6. Valg til bestyrelsen – på valg:  

Karina Andersen, Kasserer – modtager genvalg 

Klaus Kimere – modtager genvalg 

Niels Aage Sørensen – modtager ikke genvalg 

Den øvrige bestyrelse henstiller derfor til, at der vælges 1-3 personer til bestyrelsen 

Evt. valg af stemmetællere 

7. Valg af suppleanter – på valg:  

Per Martinussen 

Kim Ryom 

 Evt. valg af stemmetællere 

8. Eventuelt  

Hvert medlem/person kan kun medbringe én personlig fuldmagt, der kan hentes ved klik -> fuldmagt her

Tilmelding skal ske senest d. 10. marts 2023 til: bestyrelsen@vestdjursnet.dk med angivelse af navn, adresse og tlf. nummer

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse.</br> Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du</br> klikker Accepter her, betragtes dette som din accept - Læs mere information her

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk