Nyheder

De mere generelle informationer – så som indkaldelse til generalforsamling, nyheder i nettet, kampagner og større opgraderinger og ændringer. Her kan man se de seneste 6 nyheder.

Dagsorden for Ekstraordinær Generalforsamling

i VestDjursNet tirsdag den 14. november 2017 Fausing Forsamlingshus kl. 18.30 Vestervangsvej 7, 8961 Allingåbro   Dagsorden: 1. Valg af Referent 2. Valg af Dirigent 3. Formandens beretning angående VestDjursNets fremtid 4. Evt. afstemning om VestDjursNets fremtid...

læs mere

Referat af Generalforsamling i Vestdjursnet 2017

Tilstede: 47 medlemmer   Dagorden mandag den 20. februar 2017 kl 19:00: 1. Valg af referent - Erik Thomsen   2. Valg af dirigent - John Bräuner Generalforsamlingen er lovligt indvarslet, og dermed beslutningsdygtig.   3. Formandens beretning, ved John Herlev Velkommen...

læs mere

Dagsorden Generalforsamling 2017

Generalforsamling i Vestdjursnet 20/2 2017 kl. 19.00 i Fausing Forsamlingshus, Vestervangsvej 7, 8961 Allingåbro. Dagorden Velkommen og valg af dirigent. Valg af referent. Formands beretning. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse. Indkomne forslag. 3...

læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling 2017

Den 20.02.2017 kl.19.00 i Fausing Forsamlingshus, Vestervangsvej 7, 8961 Allingåbro. Forslag fra medlemmerne som ønskes fremmet til afstemning skal indsendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen, til bestyrelsen@vestdjursnet.dk. Dagsorden og forslag...

læs mere