Generalforsamling i Vestdjursnet
20/2 2017 kl. 19.00 i Fausing Forsamlingshus, Vestervangsvej 7, 8961 Allingåbro.

Dagorden

 1. Velkommen og valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formands beretning.
 4. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
  • 3 stk forslag fra Dieter Fulhendorf – se nedenfor.
  • Valg af stemmetællere.
 6. Valg til bestyrelsen – på valg:
  • Karina Andersen, Kasserer – ønsker genvalg.
  • Erik Dahl Pedersen – ønsker genvalg.
  • Jarl Østergaard – ønsker genvalg.
  • Evt. valg af stemmetællere.
 7. Valg af suppleanter – på valg:
  • Dieter Fuhlendorf
 8. Eventuelt.

 

Forslag til Generalforsamlingen i Vestdjursnet.dk den 20. februar 2017

Download (Forslag-til-generalforsamling-VDN-2017.pdf, PDF, 42KB)